Aktualności z miesiąca: kwiecień 2019


Zaproszenie do składania ofert do projektu „Innowacyjne łodzie klasy olimpijskiej i paraolimpijskiej do sprintu kajakowego”

Zapytanie ofertowe dotyczące postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w ramach planowanej realizacji Projektu pt. „Innowacyjne łodzie klasy olimpijskiej i paraolimpijskiej do sprintu kajakowego”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R … dalej »