Aktualności z miesiąca: sierpień 2018


Zaproszenie do składania ofert do projektu „Mistrzowskie łodzie Tokio 2020 – Paryż 2024”

Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w ramach planowanej realizacji Projektu pt. „Mistrzowskie łodzie Tokio 2020 – Paryż 2024”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, … dalej »