Zaproszenie do składania ofert do projektu „Tokio 2020 olimpijskie łodzie”Szanowni Państwo,

 

W imieniu firmy Water Sport Equipment Group Sp. z o.o. Sp. k. zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wybór podwykonawcy części merytorycznych prac Projektu, który zrealizuje usługi badawcze wg określonego zakresu rzeczowego. Zakup usług badawczych jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego zapytania ofertowego oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Załączniki do pobrania